Rezultāts: Termiskās apstrādes sistēma ar enzīmu pārklājumu, 1 gab.

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA „Lielzeltiņi” (40003205232)
Uzvarētājs
AGRICO EESTI OU (10818397)
Summa
465 997,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Lielzeltiņi”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003205232

Adrese

„Mazzeltiņi”, Janeikas, Ceraukstes pag. Bauskas novads, Latvija, LV-3901

Tālruņa numurs(-i)

+371 26401663

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 63960768

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kombinētās lopbarības rūpnīcas direktors, Dmitrijs Šačenko, 2 6401663, d.sacenko@lielzeltini.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Termiskās apstrādes sistēma ar enzīmu pārklājumu, 1 gab.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

23/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AWILA Anlagenbau GmbH DE 273290195 Dillen 1, D-49688 Lastrup, Germany Vācija
Dotnuva Baltic UAB 261415970 Parko g.6, Akademija, 58350 Kedainiu r. Sav. Lietuva
AGRICO EESTI OU 10818397 Lodumetsa tee 25-2, Tallinn 11912 Igaunija
SIA "AMAZONE" 46103001507 Kuldīgas nov., Padures pag., Deksne, Deksnes iela 9, LV-3321 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AGRICO EESTI OU 10818397 Lodumetsa tee 25-2, Tallinn 11912 Igaunija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

465997 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests (LAD)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv