Sludinājums: Tehniskais aprīkojums digestāta apstrādei

Publicēts
01.12.2017
01.12.2017
Pasūtītājs
A/S International Investments (40003926724)
Termiņš
18.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 01/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

A/S International Investments

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003926724

Adrese

„Vecgaiņi”, Gaiņi, Turku pagasts, Līvānu novads, Latvija, LV-5312, Latvija, LV-5312

Tālruņa numurs(-i)

+371 67272639

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Gatis Pizičs; tālrunis: +371 67272639; e-pasts: gatis.pizics@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehniskais aprīkojums digestāta apstrādei

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Līvānu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 18:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Gandrs”, Spēlesķeiri, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

518882__0_tehniskaisapraksts.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv