Rezultāts: Šķidrmēslu / ūdens muca

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
zs Ķēniņkalni (44101034312)
Uzvarētājs
SIA GABOTEH (41503041552)
Summa
5 867,77 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zs Ķēniņkalni

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101034312

Adrese

Ķēniņkalni, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., Latvija, LV - 4023

Tālruņa numurs(-i)

26425237

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašniece Ilze Rutka, 26425237, keninkalni@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Šķidrmēslu / ūdens muca

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA GABOTEH 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes nov., LV 5471 Latvija
SIA MIJA 43603006617 Lauktehnika, Īslīces pag., Bauskas nov. LV 3914 Latvija
SIA LAJA 47103000680 Rūpniecības iela 49 A, Madona, LV 4801 Latvija
SIA AGRO -VITA 41703004421 Aviācijas iela8c, Jelgava, LV 3002 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA GABOTEH 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes nov., LV 5471 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5867.77 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv