Rezultāts: Sīpolu racējs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Z/s "Brūveri Agro" (43601005049)
Uzvarētājs
SIA "Mija" (43603006617)
Summa
3 703,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Brūveri Agro"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601005049

Adrese

Bauskas iela 7-1, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, Latvija, LV-3929

Tālruņa numurs(-i)

29440977

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Vjačeslavs Žitko, 29440977

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sīpolu racējs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Mija" 43603006617 "Lauktehnika", Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914 Latvija
SIA "Sandio Tehnika" 43603023354 P. Lejiņa iela 4, Jelgava, LV-3004 Latvija
SIA "INGTEH" 44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Mija" 43603006617 "Lauktehnika", Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

3703 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv