Rezultāts: Siena ārdītājs

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKRASTI" (41501024628)
Uzvarētājs
SIA AGRITECH (4010326129)
Summa
8 400,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKRASTI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501024628

Adrese

"Rožkrasti", Rušenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, Latvija, LV-5327

Tālruņa numurs(-i)

28342891

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks Andis Cišs : Tālrunis: 28342891; epasts: zsrozkrasti@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Siena ārdītājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGRITECH 4010326129 Krasta iela 42 Rīga LV1003 Latvija
AS LYTAGRA 50003027691 Maskavas iela 451 Rīga LV 1063 Latvija
SIA PAKAVS 48703001414 APTIEKA BEBRU PAGASTS KOKNESES NOVADS LV5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AGRITECH 4010326129 Krasta iela 42 Rīga LV1003 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

8400 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv