Rezultāts: Rulonu ietinējs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKRASTI" (41501024628)
Uzvarētājs
SIA VALTEK (43603020413)
Summa
11 490,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "ROŽKRASTI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501024628

Adrese

"Rožkrasti", Rušenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, Latvija, LV-5327

Tālruņa numurs(-i)

28342891

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Saimniecības īpašnieks Andis Cišs : Tālrunis: 28342891; epasts: zsrozkrasti@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rulonu ietinējs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA VALTEK 43603020413 JAUNBĒRZI CENU PAGASTS OZOLNIEKU NOVADS Latvija
PAKAVS SIA 48703001414 APTIEKA BEBRU PAGASTS KOKNESES NOVADS Latvija
SIA AMAZONE 46103001507 DEKSNES IELA 9 DEKSNE PADURES PAGASTS KULDĪGAS NOVADS Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA VALTEK 43603020413 Jaunbērzi Cenu pagasts Ozolnieku novads LV3042 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11490 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv