Rezultāts: Rituļu prese

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Z/s "Liepsaldes" (57701008321)
Uzvarētājs
SIA "Valtek" (43603020413)
Summa
31 400,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Liepsaldes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

57701008321

Adrese

Liepsaldes, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV – 5325, Latvija, LV-5325

Tālruņa numurs(-i)

22372717

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Z/s "Liepsaldes"īpašnieks Aigars Ručs, 22372717, anitaruch@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rituļu prese

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Amazone" 46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 Latvija
SIA "Valtek" 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Valtek" 43603020413 Jaunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

31400 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv