Rezultāts: Riteņtraktora iegāde

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Bikstu pagasta Vecpēpu zemes zemnieku saimniecība “Kraujas” (45101007845)
Uzvarētājs
SIA “Konekesko Latvija” (40003450717)
Summa
121 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Bikstu pagasta Vecpēpu zemes zemnieku saimniecība “Kraujas”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45101007845

Adrese

“Krāces”, Bikstu pag., Dobeles nov., Latvija, LV-3713

Tālruņa numurs(-i)

26511402

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ingars Ronis, saimniecības īpašnieks, 26511402, ronisingars@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Riteņtraktora iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Intrac” 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
LPKS “LATRAPS” 58503007191 Lietuvas iela 16 A, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 Latvija
SIA “Konekesko Latvija” 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Konekesko Latvija” 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

121900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv