Rezultāts: Ražas novākšanas un lopbarības sagatavošanas tehnika

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Vārpa" Tukuma rajonā (49203001676)
Uzvarētājs
SIA "KONEKESKO LATVIJA" (40003450717)
Summa
278 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Vārpa" Tukuma rajonā

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49203001676

Adrese

"Bajāri", Sēmes pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3139

Tālruņa numurs(-i)

26384263

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Linards Selivanovičs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražas novākšanas un lopbarības sagatavošanas tehnika

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "KONEKESKO LATVIJA" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "AGRITECH" 40103246129 Krasta iela 42, Rīgā, LV-1003 Latvija
SIA "DOJUS LATVIJA" 40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, LV-2123 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "KONEKESKO LATVIJA" 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

278000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv