Rezultāts: Rapšu sējas kombinācija, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
ZS Kalnenieki - 1 (42101004767)
Uzvarētājs
Konekesko Latvija SIA (40003450717)
Summa
42 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Kalnenieki - 1

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101004767

Adrese

"Līdumi", Tadaiķu pagasts, Durbes novads, Latvija, LV - 3447

Tālruņa numurs(-i)

26144649

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pilnvarota persona, Alvis Šulmis, 26144649, kamzole@tvnet.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rapšu sējas kombinācija, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

25/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Konekesko Latvija SIA 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
Silja SIA 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
Agrotehnika Smiltene SIA 44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Konekesko Latvija SIA 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-3002 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

42000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv