Rezultāts: Pļaujmašīna

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Vilciņi" (41501000704)
Uzvarētājs
SIA "GABOTEH" (41503041552)
Summa
5 719,01 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Vilciņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501000704

Adrese

"Vilciņi", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5444

Tālruņa numurs(-i)

29295556

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Eglaines pagasta zemnieku saimniecības "Vilciņi"īpašnieks Rimands Komka, tel.26295556, vilcini2@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pļaujmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

01/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "GABOTEH" 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija
SIA "KV 9" 42403031364 Jaunā iela 4, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580 Latvija
SIA "PAKAVS" 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "GABOTEH" 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5719.01 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv