Rezultāts: pļaujmašīna

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Agro Lūši" (40103666260)
Uzvarētājs
Sia Agritech (LV40103246129)
Summa
10 390,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Agro Lūši"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103666260

Adrese

"Lūši", Daugmales pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2124

Tālruņa numurs(-i)

26549709

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aivars Lūsis, saimniecības īpašnieks,t.26549709,aivarslusis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

pļaujmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sia Agritech LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
Sia Konekeshko Latvija LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
Sia Go tehnika LV40003637918 Lielodiņi, Naudītes pagasts, Dobeles novads, LV-3724 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sia Agritech LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10390 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv