Rezultāts: Platforma-treileris

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Dridzmalas" (41503055444)
Uzvarētājs
SIA “Western LV” (58503021621)
Summa
25 600,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Dridzmalas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503055444

Adrese

Malaine, Trapciški, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, Latvija, LV-5671

Tālruņa numurs(-i)

28628509

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

SIA "Dridzmalas" valdes loceklis Māris Lenis, tālr.28628509, 29397219, malaine@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Platforma-treileris

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Western LV” 58503021621 Pilskalna 41, Oškalni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV-3851 Latvija
SIA “Pakavs” 48703001414 “Aptieka”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA “ARMUSS” 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Western LV” 58503021621 Pilskalna 41, Oškalni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV-3851 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

25600 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv