Rezultāts: Ķēdes mulčētājs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Nosaukums SIA "Agrofirma LOBE" (40103316943)
Uzvarētājs
SIA HETA (45401013450)
Summa
10 200,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Nosaukums SIA "Agrofirma LOBE"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103316943

Adrese

"Ozolmuiža", Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., , Latvija, LV-5044

Tālruņa numurs(-i)

29184881

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Direktors Gatis Bērziņš, 29184881, gatis@lobe.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ķēdes mulčētājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Graintech 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
SIA HETA 45401013450 Saules iela 56b, Madona, LV4801 Latvija
SIA Agrotehnika Smiltene 44103034124 Saules iela 56b, Madona, LV4801 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Graintech 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
SIA HETA 45401013450 Saules iela 56b, Madona, LV4801 Latvija
SIA Agrotehnika Smiltene 44103034124 Silva-23, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV4729 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA HETA 45401013450 Saules iela 56b, Madona, LV4801 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10200 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv