Rezultāts: Jauna graudu kalte

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Liepājas rajona Medzes pagasta zemnieku saimniecība SIETIŅI (42101011769)
Uzvarētājs
Voka, SIA (LV50003216331)
Summa
113 190,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Liepājas rajona Medzes pagasta zemnieku saimniecība SIETIŅI

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101011769

Adrese

Sietiņi, Medzes pagasts, Grobiņas novads, Latvija, LV 3461

Tālruņa numurs(-i)

29226180

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mareks Zukulis, tālr. 29226180, sietini@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna graudu kalte

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
UAB Bokštuva LT100004079110 Raudondvario pl.101, Kaunas, LT- 47184 Lietuva
Dotnuva Baltic, SIA LV43603041881 Jūrmalas iela 13c, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov. LV-2107 Latvija
Voka, SIA LV50003216331 Ražotne, Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Voka, SIA LV50003216331 Ražotne, Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

113190 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv