Rezultāts: Graudu ventilēšanas šķēps, 2 gab

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dēmetra" (45403023858)
Uzvarētājs
VOKA SIA (LV50003216331)
Summa
1 780,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dēmetra"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403023858

Adrese

Ozolu iela 12, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4873

Tālruņa numurs(-i)

29419097

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Arvis Jakovičs, 29419097, demetra2009@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu ventilēšanas šķēps, 2 gab

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
VOKA SIA LV50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
SIA AGROMAN LV41203031220 Vītoli-11, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258 Latvija
SIA Sandio tehnika LV43603023354 P.Lejiņa 4, Jelgava, LV-3004 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
VOKA SIA LV50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1780 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv