Sludinājums: Graudu uzglabāšanas komplekss

Publicēts
08.12.2017
08.12.2017
Pasūtītājs
LPKS "VAKS" (44103005731)
Termiņš
15.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

LPKS "VAKS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44103005731

Adrese

Mūrmuižas 18, Valmiera LV4201, Latvija, LV4201

Tālruņa numurs(-i)

29194433, 64221516

Faksa numurs(-i) (ja ir)

64221283

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Rolands Jansons 26428249 rolands.jansons@vaks.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu uzglabāšanas komplekss

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Mūrmuižas iela 13B, Valmiera, LV-4201

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

15/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mūrmuižas 13B, Valmiera, LV420

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

520982__0_pariepirkumadokumentacijuvssr.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv