Rezultāts: Graudu laboratorijas aprīkojuma komplekts

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Nosaukums SIA "Agrofirma LOBE" (40103316943)
Uzvarētājs
OU "Green Dot Solutions" (12851192)
Summa
21 550,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Nosaukums SIA "Agrofirma LOBE"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103316943

Adrese

"Ozolmuiža", Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., , Latvija, LV-5044

Tālruņa numurs(-i)

29184881

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Direktors Gatis Bērziņš, 29184881, gatis@lobe.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu laboratorijas aprīkojuma komplekts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Parico" 40003966765 Salacas iela 22/1-6., Rīga, LV1019 Latvija
SIA "Faneks" 40002012606 Kalna iela 17-1, Rīga Latvija
OU "Green Dot Solutions" 12851192 Parnu mnt 141, Tallinn, Eesti 11314 Igaunija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Parico" 40003966765 Salacas iela 22/1-6., Rīga, LV1019 Latvija
SIA "Faneks" 40002012606 Kalna iela 17-1, Rīga Latvija
OU "Green Dot Solutions" 12851192 Parnu mnt 141, Tallinn, Eesti 11314 Igaunija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
OU "Green Dot Solutions" 12851192 Parnu mnt 141, Tallinn, Eesti 11314 Igaunija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

21550 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv