Rezultāts: Graudu kodinātājs

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Sējējs" (42401014073)
Uzvarētājs
SIA „Agro Silja” (44103020976)
Summa
2 650,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Sējējs"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401014073

Adrese

Dārzu iela 6, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4612

Tālruņa numurs(-i)

26562495

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

konsultants Gunārs Indričāns, 28625577, gunars.indricans@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kodinātājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „GABOTEH” 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija
SIA "VOKA" 50003216331 „Ražotne”, Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
SIA "Agro Cēsis" 44102012717 Rūpniecības iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Latvija
SIA „Agro Silja” 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV - 4126 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Agro Silja” 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV - 4126 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

2650 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv