Rezultāts: graudu kalte ar graudu torni

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Ošusala" (41501006020)
Uzvarētājs
SIA"GRAINTECH" (LV40103827496)
Summa
110 005,01 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Ošusala"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501006020

Adrese

Lielā iela 37, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils novads, Latvija, LV - 5450

Tālruņa numurs(-i)

20033168, 29556315

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Pāvels Kaluga, 20033168, pavelskaluga@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

graudu kalte ar graudu torni

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA"GRAINTECH" LV40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
SIA"AMAZONE" LV46103001507 Deksnes iela 9, Deksne, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija
SIA" PRECO" LV40003739958 Dravnieku iela 16, Lielvārde, LV-5070 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA"GRAINTECH" LV40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

110005.01 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienestam (LAD)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv