Rezultāts: Graudu kalte

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Nautrēnu pagasta zemnieka saimniecība “SAULRIETI” (42401019494)
Uzvarētājs
SIA “Agrotehnika Smiltene” (LV44103034124)
Summa
135 522,05 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Nautrēnu pagasta zemnieka saimniecība “SAULRIETI”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401019494

Adrese

“Arājiņi”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, 4652

Tālruņa numurs(-i)

29187452

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kalte

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

02/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Agrotehnika Smiltene” LV44103034124 “Silva 23”, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
SIA “GRAINTECH” LV40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
“ANNTI BALTIC” OÜ EE101115001 Kadaka tee 72a Tallinn Harjumaa 12618, Estonia Igaunija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Agrotehnika Smiltene” LV44103034124 “Silva 23”, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

135522.05 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv