Rezultāts: Grābeklis

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Kalnlejas ZS (45401015362)
Uzvarētājs
Pakavs SIA (48703001414)
Summa
10 950,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Kalnlejas ZS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45401015362

Adrese

"Kalnlejas", Bebru pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5135

Tālruņa numurs(-i)

26559635

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Juris Tomaševskis,26559635, juriskalnlejas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Grābeklis

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Zelta Vārpa SIA 49503003661 Tirgoņu iela 8, Cēsis , Cēsu novads, LV-4101 Latvija
Pakavs SIA 48703001414 Aptieka, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
Mija SIA 43603006617 Lauktehnika,Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3914 Latvija
Agritech SIA 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Pakavs SIA 48703001414 Aptieka, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10950 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv