Rezultāts: drenāžas skalotājs, saskaņā ar aprakstu

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Siliņi" (45404002459)
Uzvarētājs
SIA “Baltic Invest” (42103030158)
Summa
12 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Siliņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45404002459

Adrese

"Kalēju 1", Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, Latvija, LV5210

Tālruņa numurs(-i)

29611981

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Miervaldis Čāmāns, tālr.29289570, valentina@silini.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

drenāžas skalotājs, saskaņā ar aprakstu

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Baltic Invest” 42103030158 Attekas 2b, Ādaži, Ādažu nov., LV2164 Latvija
SIA „Agrotehnika Smiltene” 44103034124 Silva-23, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV4729 Latvija
SIA “SilJa” 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes nov., LV2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Baltic Invest” 42103030158 Attekas 2b, Ādaži, Ādažu nov., LV2164 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

12500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv