Sludinājums: Augstu apgriezienu planetārā miksera noma projekta “Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos” ietvaros.

Publicēts
19.12.2017
19.12.2017
Pasūtītājs
SIA „Kinetics Nail Systems” (40103297500)
Termiņš
05.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Kinetics Nail Systems”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103297500

Adrese

Tēraudlietuves iela 22A, Rīga, Latvija, LV 1026

Tālruņa numurs(-i)

371 29122884

Faksa numurs(-i) (ja ir)

371 67718438

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ingmārs Birks, 29122884, ingmars.birks@kineticsbeauty.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augstu apgriezienu planetārā miksera noma projekta “Ūdens bāzētu nagu pārklājumu izstrāde un ražošana gaisā cietējošu un UV gaismā cietējošu nagu pārklājumos” ietvaros.

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

22A Tēraudlietuves iela, Rīga, LV1026

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

24000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 22A, Tēraudlietuves iela, Rīga, LV1026

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Līgums ar CFLA 1.2.1.1/16/A/005

10.  Pievienotie dokumenti

522029__0_tsplanetaranoma.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv