Rezultāts: Ārdītājs

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Valmieras rajona Lodes pagasta Zitas Lāces zemnieku saimniecība "Upeslejas" (54101036461)
Uzvarētājs
SIA Silja (LV40003264664)
Summa
13 772,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Valmieras rajona Lodes pagasta Zitas Lāces zemnieku saimniecība "Upeslejas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

54101036461

Adrese

Rūjienas novads, Lodes pagasts, "Upeslejas", Latvija, LV-4248

Tālruņa numurs(-i)

26518240

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece, Zita Lāce, tālr. 26518240, e-pasts: zilace4@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ārdītājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS Lytagra LV50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA Pakavs LV48703001414 Kokneses novads, Bebru pagasts, "Aptieka", LV-5135 Latvija
SIA Silja LV40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Silja LV40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

13772 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv