Rezultāts: Akmeņu lasītājs

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
SIA "DIVI OZOLI" (48503014755)
Uzvarētājs
Lolus SIA (40103355137)
Summa
14 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "DIVI OZOLI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503014755

Adrese

"Ķieģeļceplis", Lielauces pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3723

Tālruņa numurs(-i)

29244835

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētājs Raimonds Ginters, tel. 29244835, ceplis@ceplis.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Akmeņu lasītājs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Lolus SIA 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039 Latvija
Smart Forxx SIA 40203049613 Ziemeļu iela 4, Lidosta Rīga, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
Pakavs SIA 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Saldus novads, LV-5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Lolus SIA 40103355137 Biķernieku iela 81-29, Rīga, LV-1039 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

14500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv