Rezultāts: Akmeņu kauss

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība Kalnāji (41501000386)
Uzvarētājs
SIA GABOTEH (41503041552)
Summa
710,74 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība Kalnāji

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501000386

Adrese

Ilūkstes nov., Dvietes pag. , Latvija, LV-5441

Tālruņa numurs(-i)

26488335

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Guntis Laurinovičs, 26488335, zskalnaji@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Akmeņu kauss

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Gaboteh" 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes nov., LV5471 Latvija
SIA "Voka" 50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Libagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
SIA "Armuss" 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130 Latvija
SIA "Kalnakrogs" 40003081732 Rīgas iela 107, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA "Mija" 41501000386 "Lauktehnika", Īslīces pagasts, bauskas novads, LV-3901 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA GABOTEH 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes nov., LV5471 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

710.74 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv