Sludinājums: Universālais visurgājējs (jauns) 1 gab.

Publicēts
29.11.2017
29.11.2017
Pasūtītājs
Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība "KALVES" (45404003651)
Termiņš
13.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Jēkabpils rajona Kūku pagasta zemnieku saimniecība "KALVES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45404003651

Adrese

"Kalves", Kūku pag., Krustpils nov., , Latvija, LV 5222

Tālruņa numurs(-i)

37129267769

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Z/s "Kalves"īpašnieks Gundars Kalve

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Universālais visurgājējs (jauns) 1 gab.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Kalves", Kūku pagasts, Krustpils novads, Latvija, LV5222

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/01/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

13/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kalves", Kūku pagasts, Krustpils novads, Latvija, LV5222

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākums "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

518359__0_tehspecuniviub217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv