Sludinājums: Lauksaimniecības tehnikas komplekta iegāde

Publicēts
04.11.2017
04.11.2017
Pasūtītājs
SIA DOLCETTA (40103160494)
Termiņš
17.11.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA DOLCETTA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103160494

Adrese

Rīga, Bruņinieku iela 64-19 , Latvija, LV-1009

Tālruņa numurs(-i)

29336533

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Uldis Šauers; 29336533; dolcetta.hemp@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauksaimniecības tehnikas komplekta iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Āpji”, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

03/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

145000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

17/11/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 21:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: dolcetta.hemp@gmail.com; “Āpji”, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākums 4.1.“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

513016__0_nolikumslstehnika.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv