Rezultāts: Tehnikas novietne-angārs

Publicēts
05.10.2017
05.10.2017
Pasūtītājs
z/s Eriņi (43601015600)
Uzvarētājs
SIA ECC Latvija (40103191992)
Summa
271 398,82 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

z/s Eriņi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601015600

Adrese

"Eriņi" Codes pagasts Bauskas novads, Latvija, LV-3901

Tālruņa numurs(-i)

26563158, 28307080

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63929134

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Biruta Grantiņa

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnikas novietne-angārs

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/10/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Amaxs 40003855667 Lazdu iela Nr. 33 Jelgava LV-3002 Latvija
SIA BD&C 40103329844 Sudraba Edžus iela 2-35 Jelgava LV-3001 Latvija
SIA ECC Latvija 40103191992 "Vecratnieki" Daugmales pagasts Ķekavas novads LV-2124 Latvija
SIA BB Būve 43603026882 Bauskas nov., Ceraukstes pag., "Centrs", LV-3901 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ECC Latvija 40103191992 "Vecratnieki" Daugmales pagasts Ķekavas novads LV-2124 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

271398.82 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsts Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv