Rezultāts: “Punch Press” – Koordināšu štancēšanas mašīna

Publicēts
18.10.2017
18.10.2017
Pasūtītājs
Komfovent SIA (40103817958)
Uzvarētājs
Pivatic Oy (FI2527681-2)
Summa
1 120 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 18/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Komfovent SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103817958

Adrese

Bukaišu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1004

Tālruņa numurs(-i)

29298587

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs Ralfs Amoliņš; tālr: 27464096; e-pasts: ralfs.amolins@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

“Punch Press” – Koordināšu štancēšanas mašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

25/09/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

18/10/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Pivatic Oy FI2527681-2 Varastokatu 8, FIN-05800 Hyvinkää Finland Somija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Pivatic Oy FI2527681-2 Varastokatu 8, FIN-05800 Hyvinkää Finland Somija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Pivatic Oy FI2527681-2 Varastokatu 8, FIN-05800 Hyvinkää Finland Somija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1120000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv