Rezultāts: Nepārtrauktas darbības graudu kalte ar siltā gaisa recirkulāciju

Publicēts
17.10.2017
17.10.2017
Pasūtītājs
TAND UKRI SIA (40003568796)
Uzvarētājs
RC Būvnieks SIA (40103501850)
Summa
1 373 367,29 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 17/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

TAND UKRI SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003568796

Adrese

"Vecmiķeļi", Bēnes pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3711

Tālruņa numurs(-i)

26156542

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Annija Pušņakova, tālr. 26156542, annija@tandukri.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Nepārtrauktas darbības graudu kalte ar siltā gaisa recirkulāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

28/08/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

12/10/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Mītavas Celtnieks SIA 53603024281 Asteru iela 5, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3002 Latvija
RC Būvnieks SIA 40103501850 Progresa iela 12-28, Rīga, LV-1067 Latvija
Bildberg SIA 43603028417 Krasta iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
RC Būvnieks SIA 40103501850 Progresa iela 12-28, Rīga, LV-1067 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1373367.29 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv