Sludinājums: Automāts PET taras izpūšanai

Publicēts
04.10.2017
04.10.2017
Pasūtītājs
SIA "Gammaplasts" (40003470272)
Termiņš
18.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Gammaplasts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003470272

Adrese

Kandavas iela 14b,Rīga, Latvija, LV-1083

Tālruņa numurs(-i)

67460330

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67467580

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Komercdirektors Andrejs Artjomovs, +371 67 460 330, andrej.a@gammaplast.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automāts PET taras izpūšanai

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kandavas iela 14b, Rīga, Latvija, LV-1083

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

250000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kandavas iela 14b, Rīga, Latvija, LV-1083

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

508749__0_iepirkumspet.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv