Rezultāts: Auto svari

Publicēts
29.09.2017
29.09.2017
Pasūtītājs
SIA Miķelāni bekons (48503015657)
Uzvarētājs
SIA Kemek Engineering (40003269036)
Summa
24 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Miķelāni bekons

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503015657

Adrese

"Ošlejas", Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3717

Tālruņa numurs(-i)

63723608

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Auto svari

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/08/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

28/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA EST TEHNOLOĢIJAS 40103241738 Maskavas iela 42-1, Rīga Latvija
SIA Doma 40003003704 Miera iela 32, Salaspils Latvija
SIA S.Varu serviss 40103578362 Valdeķu iela 53-209, Rīga Latvija
SIA Kemek Engineering 40003269036 Augstrozes iela 1, Rīga Latvija
SIA SKOG 40103475083 Salacas iela 19-8, Rīga Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Kemek Engineering 40003269036 Augstrozes iela 1, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

24500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv