Rezultāts: Kūts pārbūve

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecība "NIKĪŠI" (41501022580)
Uzvarētājs
SIA PREIĻU CELTNIEKS (41503024529)
Summa
220 164,69 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecība "NIKĪŠI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501022580

Adrese

Riebiņu nov., Stabulnieku pag., Polkorona, "Nikīši", , Latvija, LV-5333

Tālruņa numurs(-i)

29547825

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ilgvars Andžāns t: 29406139 epasts: ilgvars.a@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kūts pārbūve

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

26/04/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

17/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "PREIĻU CELTNIEKS" 41503024529 Celtnieku iela 2 Preiļi Latvija
SIA “Latalus” 41503055872 Jaunsilavas iela 3 Jaunsilavas Turku pagasts Līvānu novads Latvija
SIA “RH BŪVE” 41503043040 Latgales iela 16 Krāslava Latvija
SIA “BORG” 41503012572 Mazā Dārza iela 5-7 Daugavpils Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA PREIĻU CELTNIEKS 41503024529 Celtnieku iela 2 Preiļi Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

220164.69 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv