Rezultāts: Iesaiņošanas mašīna

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
SIA TU FOOD (40003249951)
Uzvarētājs
SIA "AISIS" (40003769666)
Summa
35 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA TU FOOD

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003249951

Adrese

Granīta iela 5, Rīga, Latvija, Latvija, LV-1057

Tālruņa numurs(-i)

+371 29123857

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+37167313182

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Direktors Māris Adijāns, +37129123857 maris.adijans@tufood.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iesaiņošanas mašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

29/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

26/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “AISIS” 40003769666 "Krūzes", Iecava, Iecavas novads, LV-3913 Latvija
SIA "CITUR" 44103027673 Valmiera, Mazā Loku iela 6, LV-4201 Latvija
SIA "ETC Service" 40103311626 Rīga, Nīcgales iela 46-200, LV-1035 Latvija
ЗАО "Таурас-Феникс" 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 9 Krievija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AISIS" 40003769666 "Krūzes", Iecava, Iecavas novads, LV-3913 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "AISIS" 40003769666 "Krūzes", Iecava, Iecavas novads, LV-3913 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

35000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv