Sludinājums: Cūku kūts pārbūve par lauksaimniecības noliktavu

Publicēts
22.03.2017
22.03.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Rubuļi" (48501000125)
Termiņš
12.04.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/03/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Rubuļi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501000125

Adrese

"Rubuļi", Zaņas pagasts, Saldus novads, Latvija, LV3897

Tālruņa numurs(-i)

+37126407759

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Benita Virta, m.tr. 26407759, rubuli@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Cūku kūts pārbūve par lauksaimniecības noliktavu

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rubuļi,Zaņas pagasts, Saldus novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

151200 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

12/04/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Rubuļi", Zaņas pagasts, Saldus novads, LV3897

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

488936__0_iubnoliktava.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv