Sludinājums: Celšanas un kraušanas tehnikas iegāde

Publicēts
09.02.2017
09.02.2017
Pasūtītājs
biedrība "Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa" (40008085529)
Termiņš
24.02.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/02/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

biedrība "Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008085529

Adrese

Roņu iela 8, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

29119051; 63423094

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63423094

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta vadītāja Ieva Leimane, tālr.29384949, e-pasts:ieva@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Celšanas un kraušanas tehnikas iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Piegādes adrese Nr. 1 Roņu iela 8, Liepāja; Piegādes adrese Nr. 2 Dzintaru iela 4, Pāvilosta

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

500000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

24/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:16
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas iela 125a-22, Rīga LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

EJZF zvejas ostas un izkraušanas vietas

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv