Sludinājums: Vālotājs uz sānu

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
SIA Laudas AP (42103054230)
Termiņš
08.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Laudas AP

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103054230

Adrese

Ziedu iela 3-6, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., Latvija, LV-3320

Tālruņa numurs(-i)

28616237

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Pēteris Ancāns, 28616237, sia.laudas.ap@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Vālotājs uz sānu

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Apkopes punkts", Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: ZIedu iela 3-6, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma 4. ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

10.  Pievienotie dokumenti

473824__0_Vlotjsuzsnu.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv