Sludinājums: Piekabināmais rituļu ietinējs

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
SIA "Sandex" (40003845921)
Termiņš
07.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Sandex"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003845921

Adrese

"Vidiņi", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3128

Tālruņa numurs(-i)

29239802

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Sandris Vītols

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabināmais rituļu ietinējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Vidiņi", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV-3128

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

25/11/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Vidiņi", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV-3128

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473810__0_specietinejsSANDEX.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv