Sludinājums: Maiņvērsējarkls

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
Turlavas pagasta M.Brantevica zemnieku saimniecība "PLOCES" (41201012085)
Termiņš
08.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Turlavas pagasta M.Brantevica zemnieku saimniecība "PLOCES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201012085

Adrese

"Sietiņi", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3329, Latvija, LV-3329

Tālruņa numurs(-i)

29258167

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Mārcis Brantevics, 29258167, ploces@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Maiņvērsējarkls

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Sietiņi", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3329

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

28000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Sietiņi", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3329

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4.,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.l.apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473690__0_Arkls.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv