Sludinājums: Barības maisītājs-dalītājs

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "SALUKALNS" (44601002677)
Termiņš
07.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība "SALUKALNS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44601002677

Adrese

"Salukalns", Stāmerienas pag., Gulbenes nov., Latvija, LV-4406

Tālruņa numurs(-i)

29249113

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Āris Berķis, tel. 29249113, guntrab@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Barības maisītājs-dalītājs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Salukalns", Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

35000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

07/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Salukalns", Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

473753__0_tehnspecbaribasmaisdal.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv