Sludinājums: Tehnikas novietnes angāra pārbūve un bruģakmens laukuma izveide pie angāra saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
17.06.2016
17.06.2016
Pasūtītājs
Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņlauki" (46801003902)
Termiņš
12.07.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/06/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņlauki"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46801003902

Adrese

Sļadzeva, Zaļesjes pag., Zilupes nov., Latvija, LV-5705

Tālruņa numurs(-i)

29226887

Faksa numurs(-i) (ja ir)

65722176

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tehnikas novietnes angāra pārbūve un bruģakmens laukuma izveide pie angāra saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Sļadzeva, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5705

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/12/2016

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

180000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

12/07/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brāļu Skrindu iela 9, 3.stāvs, 4 kabinets, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv