Rezultāts: Slāpekļa izsējas sensors

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Jevgeņijs Šaiters (08057712815)
Uzvarētājs
SIA “PRECISION FARMING” (LV44103065158)
Summa
45 489,00 EUR
Tālrunis
26452182

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Jevgeņijs Šaiters

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 08057712815

 Adrese: “Priežmali”, c. Savelinki, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, Latvija, 5751

 Tālruņa numurs(-i): 26452182
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta konsultants Kaspars Gruduls 26470782; kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Slāpekļa izsējas sensors
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 28/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “PRECISION FARMING” LV44103065158 Braslas, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 Latvija
SIA “iAGRO” LV40103251261 Izstāžu komplekss “Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
“PRECISION AGRI” OÜ 12461775 Kungla 30-1; Valga 68204, Igaunija Igaunija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “PRECISION FARMING”  LV44103065158  Braslas, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 45489 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv