Rezultāts: Šķidrmēslu muca

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Spēkoņa" (41501003310)
Uzvarētājs
SIA “Gaboteh" (LV41503041552)
Summa
24 700,00 EUR
Tālrunis
29575617

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Spēkoņa"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501003310

 Adrese: "Spēkoņa", Sterikāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456, Latvija, LV-5456

 Tālruņa numurs(-i): 29575617
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Zemnieku saimniecības "Spēkoņa" īpašnieks Ivars Sarkans, tel.29575617, spekona@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Šķidrmēslu muca
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Armikss” LV55403038681 Kazarmu iela 3, Jēkabpils, LV-5202 Latvija
SIA “Gaboteh” LV41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija
SIA „PAKAVS” LV48703001414 „Aptieka”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA “Agritech” LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA “Gaboteh"  LV41503041552  Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 24700 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv