Rezultāts: Saimniecības preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Gaujienas internātpamatskola (90000035552)
Uzvarētājs
SIA "Prāna Ko ("40003277283), SIA "Vidzemes papīrs" (44103007893)
Summa
2 505,10 EUR
Sludinājums
www.gaujienasinternatpamatskola.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Gaujienas internātpamatskola, 90000035552
Pasta adrese: "Internātskola", Gaujienas pagastā, Apes novadā, LV - 4339
Pilsēta/Novads: Ape Pasta indekss: LV -4339 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Aiga Bērziņa Tālruņa numurs: 29137760
E-pasta adrese: direktors.gis@ape.lv Faksa numurs: 64381038
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.gaujienasinternatpamatskola.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.gaujienasinternatpamatskola.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Saimniecības preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Gaujienas internātpamatskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Higiēnas preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
03143000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

2505.1 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

GIS 2016/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Saimniecības preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām. Higiēnas preces.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Prāna Ko, "40003277283

Pasta adrese: Spilves ielā 4

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV- 1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: www.prana-ko.lv

Tālruņa numurs: 67609700

Faksa numurs: 67601438

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2505.1    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2505.1    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Saimniecības preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām. Saimnieciskie materiāli.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Prāna Ko, "40003277283

Pasta adrese: Spilves ielā 4

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV- 1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: www.prana-ko.lv

Tālruņa numurs: 67609700

Faksa numurs: 67601438

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2455.55    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2455.55    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Saimniecības preču iegāde Gaujienas internātpamatskolas vajadzībām. Mazgāšanas līdzekļi veļai.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Vidzemes papīrs", 44103007893

Pasta adrese: RĪGAS IELA 38

Pilsēta/Novads: VALMIERA

Pasta indekss: LV-4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: www.vidzemespapirs.lv

Tālruņa numurs: 64207191

Faksa numurs: 64207190

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 228.3    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 228.3    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv