Rezultāts: Rapšu pārstrādes komplekss

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA „REE” (43603071373)
Uzvarētājs
SIA "IGAS SG" (LV43603042069)
Summa
198 500,00 EUR
Tālrunis
27768673

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA „REE”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43603071373

 Adrese: Malkas ceļš 1b, Jelgava, LV-3003, Latvija, LV-3003

 Tālruņa numurs(-i): 27768673
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Prokūrists Egīls Sondors, mob.t. 27768673, e-pasts: sia.ree@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Rapšu pārstrādes komplekss
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA IGAS SG LV43603042069 „Ziedulejas”, Mūsa, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 Latvija
SIA JUVIL LV40103864596 Kadaga 9-33, Ādažu novads, LV2164, Latvija
SIA AISIS LV40003769666 "Krūzes", Iecava, Iecavas nov., LV-3913 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "IGAS SG"  LV43603042069  „Ziedulejas”, Mūsa, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 198500 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv