Rezultāts: Podojamā mašīna un sapodoto podiņu uzkrāšanas galds

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
SIA "JAUNZEMNIEKI Z " (47101007947)
Uzvarētājs
SIA "A.M.Ozoli" (40003522697)
Summa
11 150,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "JAUNZEMNIEKI Z "

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47101007947

Adrese

"Jaunzemnieki", Barkavas pagasts Madonas novads, Latvija, LV-4834

Tālruņa numurs(-i)

29279328

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Jānis Zeps, mob.29279328

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Podojamā mašīna un sapodoto podiņu uzkrāšanas galds

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "A.M.Ozoli" 40003522697 Miglas, Ādažu novads, Latvija, LV-2164 Latvija
SIA "ABILITA" 40003514098 Institūta iela-1, Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130 Latvija
SIA "SilJa" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, Latvija, LV-2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "A.M.Ozoli" 40003522697 Miglas, Ādažu novads, Latvija, LV-2164 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11150 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv