Rezultāts: Pļaujmašīna

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Dridzmalas" (41503055444)
Uzvarētājs
SIA “Agritech” (40103246129)
Summa
13 600,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Dridzmalas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503055444

Adrese

Malaine, Trapciški, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, Latvija, LV-5671

Tālruņa numurs(-i)

28628509

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

SIA "Dridzmalas" valdes loceklis Māris Lenis, tālr. 28628509, 29397219, malaine@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pļaujmašīna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “AR AGRO” 43603039552 “Varavīksnes”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722 Latvija
SIA “Agritech” 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
SIA “Pakavs” 48703001414 “Aptieka”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Agritech” 40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

13600 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv