Rezultāts: pārvietojamas nojumes liellopu pagaidu izmitināšanai

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI" (44101001078)
Uzvarētājs
SIA Agro Silja (44103020976)
Summa
20 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101001078

Adrese

"Ceriņi", Jeru pagasts, Rūjienas novads, Latvija, LV-4234

Tālruņa numurs(-i)

29211183

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Aldis Kļaviņš, 29211183, cerini15@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

pārvietojamas nojumes liellopu pagaidu izmitināšanai

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agro Silja 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, LV-4126 Latvija
FHU Arbena Bis Arkadiusz Benisz PL6511317126 Ul. Harcerzy Buchalikow 27, 44-240 Zory, Poland Polija
Werneco OÜ EE101692249 Simo, Karijärve küla Konguta vald Tartumaa 61204 Igaunija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agro Silja 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, LV-4126 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv